Agenskalna State gymnasium (AVG) is one of the leading secondary education schools in Latvia. It was founded in 1996 on the basis of Riga Technical university Agenskalna college. The main aim is to provide secondary education for students. Specific attention is paid to such subjects as mathematics, physics, chemistry, biology as well as economics in order to educate our students to become independent and able to manage their finances as well as to make independent decisions. Other subjects which students acquire in Agenskalna State gymnasium help them to learn skills necessary for communicating with different people all around the world. Our graduates are well accepted and evaluated not only in Latvian universities but also in universities abroad and afterwards they have a wide range of opportunities in finding jobs. At the moment, the number of students studying in Agenskalna State gymnasium is about 700. Agenskalna State gymnasium has participated in several Comenius projects. At the moment, we are taking part in the Comenius project “It is time for fun with physics; play, learn, live”. We strongly believe that our school is able to provide our students extra knowledge in finances and economics, therefore, improving their feeling of safety when making decisions concerning their finances.

———

Skolas vēsture: 1996. gada 1. septembrī skolai tiek piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss, un tā kļūst par Āgenskalna Valsts ģimnāziju. ĀVģ strādā kvalificēti eksakto un humanitāro mācību priekšmetu skolotāji. Daudzi no viņiem ir saņēmuši valdības apbalvojumus, ir mācību grāmatu un dažādu mācību līdzekļu autori, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un IZM konsultatīvo padomju locekļi. Ģimnāzijā ir kabinetu sistēma un radīta bāze zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai, senas tradīcijas estētiskajā audzināšanā. Skolā darbojas vairāki kori, vokālais ansamblis, teātra studija, tautas deju kolektīvs, basketbola, volejbola, florbola, aerobikas sekcijas un citi interešu izglītības pulciņi, labiekārtota dienesta viesnīca/vietu skaits ir ierobežots, veiksmīga sadarbības programma kultūras un izglītības jomā ar Inderojas/Norvēģija/un Kauņas/Lietuva/ģimnāzijām. 2005. 06 mācību gadā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā mācās 804 skolēni gandrīz no visiem Latvijas novadiem. ĀVĢ skolēni katru gadu gūst panākumus rajona, valsts, Baltijas un pasaules fizikas, matemātikas, informātikas un ķīmijas u.c. mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, izmanto iespēju strādāt Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Organiskās sintēzes institūta, Rīgas Stradiņa Universitātes, Rīgas Dabas zinību skolas laboratorijās un bibliotēkās. Talantīgākie ģimnāzijas absolventi saņem Rīgas Domes „Zelta stipendijas“.