Sint-Pietercollege offers general secondary education in the center of the city of Leuven, Flanders, Belgium. Leuven is especially famous for its famous university (and brewery). It is, like all other schools, publicly funded, but it is privately run (as are 70 % of all secondary schools in Flanders).  We have approximately 114 staff and a bit more than 1000 students: in the first stage (12-14 year) 398 students, second stage (14-16 year) 320, third stage (16-18) 289. The first stage provides a broad general basis, with only a few options to choose from (Latin, general science). The second and third stage are more specific  with choices among courses of classic languages (Greek and Latin), modern Languages (French, English and German), sciences (chemistry, physics, biology and geography), mathematics, economy, and Human Sciences (psychology, sociology, media). Once our students have completed all six years, 99 % continue studying in higher education at a university level (vast majority) or a college. We have recently determined five core values that guide our policies: a) gradually guiding pupils towards independence, b) wide education (providing not only intellectual formation, but sports, culture, international contacts, … are also important), c) space for initiative (democratic policy / bottom up), d) connectedness and respect, e) quality of education. A very recent report of the inspectorate mentions a “pleasant living and learning environment” with “a high involvement and commitment of the staff”.

———

Onze school: Het Sint-Pieterscollege staat voor een kwaliteitsvol onderwijs en brede vorming van jongeren. We begeleiden onze leerlingen naar zelfstandigheid in een sfeer van verbondenheid met ruimte voor eigen inbreng. Het Sint-Pieterscollege wil als ASO-school een uitmuntende voorbereiding  bieden op het hoger onderwijs. We willen onze leerlingen uitdagen, prikkelen, boeien en stimuleren. We zorgen voor een goede loopbaanbegeleiding waarbij we oog hebben voor de talenten van onze leerlingen. Naast het intellectuele willen we ook het sociale, culturele en sportieve in elke leerling vormen. We voorzien dan ook een divers aanbod van lesvervangende en naschoolse activiteiten. Op deze manier creëren we bijkomende kansen om de talenten van onze leerlingen naar boven te laten komen. We begeleiden onze leerlingen naar zelfstandigheid. We ondersteunen en stimuleren een geleidelijke groei vanuit het besef dat verantwoordelijkheid nemen en kunnen omgaan met vrijheid leerprocessen zijn. Dit doen we via gepaste didactiek en werkvormen, maar ook via  studiebegeleiding en projecten. Onze school kent een cultuur van participatie en initiatief van leerlingen en ouders. Een open en respectvolle dialoog staat centraal in onze contacten. Naast het leren van onze leerlingen vinden we het ook  belangrijk als organisatie en individuele medewerkers voortdurend te leren. We stellen ons open voor en engageren ons tegenover een veranderende wereld. We zorgen voor een warme, open sfeer op onze school. We gaan dan ook respectvol en zorgzaam met elkaar om. Als een katholieke school gaan we met onze leerlingen in dialoog binnen de hedendaagse context van levensbeschouwelijke pluraliteit.